Tyveriet i vårt garasjeanlegg

Tiltak etter innbrudd i garasjeanlegg
mars 5, 2017
Oppmoding fra Politiet til sameierne
mars 10, 2017

Fikk telefon fra politiet om at de hadde funnet en større mengde tyvgods, politiet ber den enkelte som har vært utsatt for tyveri møte opp på politikammeret for identifisering av tyvgods. Sjekk over hva dere mangler i boden/bilen og møt opp helst i dag/kveld, jo før dere kan gjøre dette jo bedre er det for politiet.
Dere henvender dere i vakten på politikammeret, så får dere videre instrukser hvordan dere gjør det videre.
Styret