april 9, 2024

Dagsorden for Årsmøte Sameiet Skagen Brygge 2024

Tid: torsdag 18.04.24 kl 19:00 Sted: Stålehuset 5 etg. Agenda årsmøte 2024    Saker årsmøte 2024 Innkomne saker               Fra seksjonseier Torbjørn Saltveit:               Etablering av mobildekning i garasje under V3 og V4 Bakgrunn: I dag finnes ikke mobildekning i dette garasjeområdet som ligger dypest plassert […]
mars 22, 2024

Årsmøte 2024

Hei alle, vi nærmer oss årets årsmøte i Sameiet Skagen Brygge, datoen er satt til 18. april 2024 kl.19.00, møtet vil bli avholdt på Stålehuset i 5 etg. Har dere en sak som dere måtte ha, så meld den inn til oss i styret innen […]
mars 4, 2024

Nye styre medlemmer

Hei Sameiet skal ha et styre som skal bestå av 3-5 personer. Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer. Styret velges av sameiermøtet med alminnelig flertall, og for to år. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. I denne forbindelsen […]