Nyttige tips og retningslinjer for deg som beboer i sameiet Skagen Brygge

Teknisk ansvarlig

Hallstein Førland har påtatt seg jobben som ansvarlig for de tekniske anleggene som tilhører Sameiet Skagen Brygge. Dersom det oppstår problemer med tekniske innretninger av ulike slag, kan Hallstein kontaktes enten på telefon eller e-post. I helgene må telefon brukes.

E-post: teknisk@skagenbrygge.net

Mobil: 909 92 953

Utleie av leilighet

Dersom du leier ut leilighetene din i Skagen Brygge må du ifølge sameievedtektenes § 6 melde inn leietakere til styret for registrering. Dette har med sikkerheten å gjøre, dersom det skulle skje noe.

Vær vennlig å melde inn navn og telefonnummer på leietakere samt hvilken leilighet som leies ut til styret.

E-post: styreleder@skagenbrygge.net

Du har også plikt til å gjøre dine leietakere kjent med ordensreglene i sameiet.

Ordensregler

Ro og orden

Hver seksjonseier plikter å sørge for ro og orden. Seksjonseier har i det hele ansvaret for at han selv, hans husstand, leietakere og andre som gis adgang til leiligheten eller byggene for øvrig, ikke skaper unødig ulempe av noen art for de andre i sameiet. Vi har felles ansvar for at det er rent og trivelig rundt oss både ute og inne.
Bruk av støyende utstyr og verktøy, som for eksempel boremaskin/banking og annen støy bør ikke skje før kl. 08.00 og ikke etter kl. 21.00 på hverdager (kl. 16.00 på lørdager) og er heller ikke tillatt på søndager/helligdager. Ved festlige lag plikter man å varsle naboene med nabovarsel tidligst mulig. Ta hensyn til dine naboer.

Dører

Ytterdører skal holdes låst.

Navneskilt

Seksjonseier plikter å bestille navneskilt for postkasse hos Haugesund glass og låsservice tlf 52 73 95 00. Det er seksjonseiers ansvar at skiltingen til enhver tid er korrekt, også ved utleie av leilighet. Nytt skilt til dørklokke kan fåes ved å kontakte teknisk ansvarlig.

Fasadeendring

Seksjonseier kan ikke, uten samtykke fra styret, montere følgende: parabol, antenner, permanent utelys, varmepumpe, markiser, solskjermer eller andre innretninger utenfor vinduer eller på/utenfor balkong. Seksjonseier plikter, i så tilfelle, for egen regning å fjerne eller bytte slike innretninger etter pålegg fra styret. Utvendig skal sameiets standardfarger benytte.

Lufting og vindusvask

Det er ikke tillatt å banke tepper, riste klær og lignende fra balkong eller vindu. Vis hensyn ved vindusvask. Husk å undersøke at vinduer under deg er lukket. Klestørk på terrassen bør begrenses. I alle tilfelle brukes lave stativer.

Grilling

Det er kun tillatt å bruke elektrisk og gassgrill på egen terrasse på grunn av brannsikkerheten.

Sikring av løse gjenstander på balkong.

Seksjonseier plikter å sikre løse gjenstander på terrassen.

Garasjeanlegg

Det er ikke tillatt å lagre gjenstander i garasje/bod som kan medføre fare for brann, soppdannelse eller vond lukt. I garasjeanlegget er bruk av åpen ild og røyking forbudt.

Fellesarealer

I oppgang og andre fellesarealer må det ikke plasseres mopeder, barnevogner, sykler, ski, sko med mer uten nærmere anvisning fra styret. Vi har egen sykkelbod i garasjeanleggene. Hold fellesarealene ryddige. Røyking på innvendige fellesarealer er ikke tillatt.

Avfall

Håndtering av husholdningsavfall skal skje i henhold til gjeldende instruks oppslått i hvert avfallsrom. Alt søppel skal være sortert i:

Matavfall (pakket i matavfall pose levert av Haugesund kommune).

Papir/papp etc. (pappesker skal være sammenbrettet og legges i container)
.
Restavfall (pakkes i for eksempel plastpose).

Plast (legges i egen pose levert av Haugesund kommune, fulle plastsekker stilles ved siden av container ).

Storavfall skal fraktes bort av den enkelte seksjonseier.

Parkering

Seksjonseiere skal kun parkere på egen parkeringsplass. Eventuelle ekstra biler uten fast plass kan ikke parkeres på sameiets eiendom. Biler må ikke plasseres utenfor oppmerkede parkeringsfelt. Seksjonseiere plikter å påse at deres gjester parkerer i henhold til reglene.

Sameiet har parkeringsplasser avsatt for gjester. Om disse plassene er opptatt må gjester parkere utenfor sameiets eiendom. Maksimal parkeringstid på gjesteplassene er 24 timer. Gjesteparkering på sameiets eiendom foregår på eget ansvar.

Garasjeport skal være lukket og garasjedør låst. Bilvask er ikke tillatt på sameiets eiendom.

Ved overtredelse av parkeringsbestemmelsene kan styret rekvirere borttauing av kjøretøyet for eiers regning og risiko.

Skade

Sameier er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår ved grov uaktsomhet.

Tørketrommel

Kun kondenstørketrommel er tillatt.

Dyrehold

Dyrehold skal ikke være til sjenanse for sameierne. Dyreeiere plikter å fjerne dyrehår/lodotter og ekskrementer fra fellesarealene på grunn av hygiene og allergier.

Teknisk ansvarlig

Teknisk ansvarlig er ansatt for å ivareta fellesarealene. La han få arbeidsro. Dersom den enkelte beboer har behov for bistand på eget område, må dette avtales hvert enkelt tilfelle og bekostes av den enkelte.

Mating av fugler, katter etc.

Unngå å mate fugler, katter, etc. Det kan medføre rotteplage etc.

Dugnad

Alle seksjonseiere plikter å møte til en årlig dugnad vår/høst. Ved frikjøp manglende oppmøte fra dugnad betaler Seksjonseier 3% tillegg til årlige fellesutgifter basert på innhentet anbud og etter anbefaling fra Juridisk avdeling i Huseiernes landsforbund.

Vis hensyn til naboen – vi har flyttet fra eneboligen =)

Bod i V3 & V4Styret vedtok for en stund tilbake at i bygg V3 og V4 kan de som ønsker det installere to ventiler for utlufting i bod. Det har vist seg at bodene blir varme og tette. Noen har plassert fryseskap/kjøleskap i boden og det trenger ventilasjon, for at ikke motoren skal gå hele tiden. Vi har tidligere hatt bilder og gitt forklaring på hvordan ventil i bod kan monteres her på hjemmesiden. Dette har vi fått beskjed om fra arkitekt Thomas Brekke at ikke går an pga brutt brannsikring mot gang. Det må nevnes at i forkant av denne godkjennelsen fra styret, hadde jeg fått beskjed om fra Kåre Budeng at det var greit å lage ventil mot gang. Når kjennskapen til arkitektens begrunnelse om brutt brannvegg kommer fram, må vi trekke denne godkjennelsen tilbake. Vi som har montert ventiler, må tette disse innvendig (men ventilen kan fortsatt stå i veggen).

Nyttige tips og retningslinjer for deg som beboer i Sameiet Skagen Brygge

EL-BIL


Retningslinjer for etablering av El-bil ladekontakt i Sameiet Skagen Brygge

El-bil blir mer og mer vanlig og dette har i sin tur ført til behov for lade punkter i Sameiets garasjeanlegg, lading fra etablerte kurser (lys med mer.) er sterkt frarådet pga. kapasitet i eksisterende nett i garasjeanlegget.

Beboere som ønsker lade kontakt for El - bil  på sin garasjeplass, melder dette til Haugaland Kraft

Beboer belastes kostnadene ved installasjonen.

Etter at disse retningslinjene er publisert på Sameiets nettside vil El-bil tilkopling til Sameiets fellesnett være ulovlig.

 

https://hkraft.no/elbillader/bestilling-kunder-brl/

Byggforsikring


Alle bygg er forsikret med utvendig byggforsikring hos Gjensidige 

Kundenummer:60992639393

Alle skader skal meldes inn til styret umiddelbart.

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å vedta at enhver forsikringsskade på sameiets bygninger m.v. av seksjonseierne skal innrapporteres til styret, som skal sørge for den videre innrapportering til forsikringsselskapet,

evt. beslutte at sameiet skal bekoste utbedring av skaden, fordi dette vil bli rimeligere enn den egenandel under forsikringen som sameiet må dekke. Hvis en skade er forårsaket av en seksjonseier, eller person han er ansvarlig for, på en uforsvarlig, erstatningsbetingende måte, kan styret beslutte at seksjonseieren skal betale egenandelen under forsikringen, og også være ansvarlig for evt. regresskrav fra forsikringsselskapet.

Se listen under:
V1 - Daniel Danielsensgt. 54
V2 - Flathauggt. 40
V3 - Flathauggt. 38
V4 - Flathauggt. 36
Ø1 - Flathauggt. 44
Ø2 - Flathauggt. 42
Ø3 - Flathauggt. 34
Ø4 - Flathauggt. 32

Meld skade – Borettslag og sameier - Gjensidige

Takmontert tørkestativ

Tørkestativet kan bestilles på nettet hos www.interiordetalj.no eller på tlf 62 54 92 40. Stengene monteres i taket og en brakett på veggen ”styrer”snorene. Stengene fåes i ønsket lengde fra 1 meter til ca. 1,60 m. Sendes pr. post, pris ca. 1150,-
Fungerer utmerket på bad og vaskerom.

Avløp


Vårt avløpsanlegg er stort og komplekst. Det krever derfor at den enkelte beboer tenker over hva man slipper i avløpet, slik at vi kan unngå at det oppstår problemer.

Ting som ikke skal i avløpet:

Bleier, sanitærbind, vaskefiller og tøy

Våt- og intimservietter

Fett er svært uheldig. Det hjelper ikke å bruke varmt vann når du heller det ut i avløp i leiligheten, fordi det kjølner i avløpsrøret, stivner og fester seg i rørveggene, samt fettet kan også føre til at kloakkpumpen stopper. La fett i panner heller stivne, og ta så det med å legg det i matavfalls dunken.

På forhånd takk.

Sykkelboder


Sameiet Skagen Brygge har fire merkede sykkelboder med monterte sykkelstativer plassert i Ø byggene, det oppfordres at disse benyttes.

Sykkelbodene skal være låst til enhver tid.

TV og Bredbånd


Sameiet har avtale med Altibox om levering av TV tjenester. Denne avtalen inkluderer TV mottaker med PVR opptaks funksjon, Altibox TV basispakke samt TV overalt. Dette er en avtale som dekkes over fellesutgiftene.

Den enkelte seksjonseier kan inngå avtale direkte med Altibox om ytterligere tjenester som f. eks. flere TV-kanaler, bredbånd og bredbåndstelefoni.

For mer informasjon: www.haugnett.no eller ring 05270.

Nøkler og døråpner


Seksjonseiere (ikke leieboer eller andre) kan bestille ekstra/nye nøkkelbrikke for egen seksjon. Garasjeportene er styrt av mobilen, for tilgang med mobil ta kontakt med styret.
Sameiets låsesystemleverandør er Låssenteret Longhammarvegen 19, 5536 Haugesund Raglamyr.

Telefon 41700180