Nytt låssystem Skagen Brygge

Innbrudd i garasje under Ø3 & Ø4
juni 17, 2017
Service av gassanlegg 2017
september 15, 2017

Hei vi starter jobben med montering av nytt låssystem disse dager, systemet er levert av Optimer Sikring & Lås. Systemet vil være en todelt løsning, der en bruker mobilen for å åpne garasjeporten, og en bruker en brikke for dørene.

 Dette gjelder ikke dørene inn til den enkelte beboer, kun ytterdørene og dørene i garasjeanlegget.

Enkelt sagt så vil dagens nøkkel bli erstattet med brikke på ytterdørene, det vil medfølge 3 brikker pr. boenhet, skulle det være behov for flere så kan det kjøpes.

En vil fortsatt kunne bruke dagens nøkkel og brikke i en periode fremover, vi ser for oss 2-3 måneder før en går helt over til nytt system der dagens nøkkel forsvinner.

De fleste av oss har hver sin telefon, vår beboerliste er bare oppdatert med 1 telefon nummer i dag. Vi trenger derfor en tilbakemelding fra dere på hvilke telefon nummer dere ønsker oppkoblet mot det nye systemet.

Når det gjelder utleie leiligheter så trenger vi telefon nummer til leietagere som har tilgang til garasje.

Vi kommer ut med mer informasjon når systemet begynner å bli klart.

 

Styret