Informasjon om automatiske strømmålere (AMS)

El-Billading i våre garasjer
november 20, 2017
Utleie av leilighet
desember 8, 2017

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at det skal innføres automatiske strømmålere (AMS) i Norge innen 01.01.2019

Noen av Haugaland Kraft Nett sine kunder fikk nye strømmålere i 2016, og vi fortsetter arbeidet med utskifting for fullt i 2017.

For å nå fristen som er satt av NVE har Haugaland Kraft Nett valgt å bruke et firma som heter OneCo til å foreta montering av de nye målerne på vegne av Haugaland Kraft Nett.

Når målerbytte nærmer seg i et planlagt område vil Haugaland Kraft Nett sende ut et kundebrev med informasjon om den nye måleren. Deretter vil hver enkel kunde motta et bookingbrev fra OneCo for nærmere avtale om tidspunkt av selve målerbyttet.

For Sameiet Skagen Brygge så vil arbeidet med utskifting starte Desember 2017

Les mer om hvordan vi oppgraderer strømmåleren din her.

Styret