Til Seksjonseierne i Sameiet Skagen Brygge

Lukt i gangene
mars 13, 2018
Dugnad våren 2018
april 24, 2018

Ordinært årsmøte 2018

Det vises til eierseksjonslovens § 33

” Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.”

 

Sameiet Skagen Brygge

vil avholde ordinært årsmøte

18. april 2018

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøte må være styret i hende senest 4.april 2018

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for sameiermøtet er det ønskelig at:

  • Det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet
  • Forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

 

Forslag sendes til:

Styreleder Geir Solheim i Sameiet Skagen Brygge

Epost: styreleder@skagenbrygge.net

 

 

Hilsen

Sameiet Skagen Brygge

Styret

22.mars 2018