Årsmøte 2019

Heis V4 ute av drift
januar 5, 2019
Parkeringsplass
februar 13, 2019

Hei alle, vi nærmer oss årets årsmøte i Sameiet Skagen Brygge, datoen er satt til 04. april 2019, endelig sted for årsmøtet er ikke helt fastsatt enda men det kommer vi tilbake til.

Styret ber om at de som er interesserte i å være med i styret melder fra til oss.

Styret ber om at saker som dere måtte ha blir meldt inn til oss i styret innen 05. mars.

Styret