Til Seksjonseierne i Sameiet Skagen Brygge

Parkeringsplass
februar 13, 2019
Rutsjebane
mars 24, 2019

Viser til tidligere melding om årets årsmøte på vår hjemmeside.

Vi trenger sameiere som kan være med i styret.

Det vises til eierseksjonslovens §41

«Ordinært Årsmøtete skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.»

Sameiet Skagen Brygge

vil avholde ordinært Årsmøte

04. april 2019

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøte må være styret i hende senest 5. mars 2019

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for sameiermøtet er det ønskelig at:

  • Det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet
  • Forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

 

Forslag sendes til:

Styreleder Geir Solheim i Sameiet Skagen Brygge

Epost: styreleder@skagenbrygge.net

 

 

Hilsen

Sameiet Skagen Brygge

Styret