INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Rutsjebane
mars 24, 2019
Dugnad 2019
april 25, 2019

Dagsorden for Årsmøte Sameiet Skagen Brygge

Tid: torsdag 04.04.19 kl 18:00

Sted: Westcon Løfteteknikk AS (Kurslokale)

 1. Registrering av fremmøtte, eventuelt fullmakter.
 2. Valg av møteleder og seksjonseier som skal underskrive protokoll.
 3. Godkjenning av regnskap for 2018 – vedlagt regnskap og revisjonsberetning
 4. Finans og vedlikeholdsfond – status
 5. Orientering om vedlikeholdsplan – vedlagt
 6. Budsjett 2019
 7. Styrehonorar 2018 
 8. Valg av nye styremedlemmer.
 9. Endring av fastsettelse av fellesutgifter i henhold til sameierbrøk vedlagt vurdering fra adv Haavik
 10. Vedtektsendringer – vedlagt forslag.
 11. Innkommende saker fra seksjonseier Øyvind Nordahl:
  1. Byggefeil.
  2. Asfaltering.
  3. Fusjon.
  4. Nøkkelprosjekt/LED-prosjekt – styrets habilitet.
  5. Ladekontakter i garasje.
  6. Utstyrsbod.
  7. Organisering sykler.
  8. Innleie feiemaskin ved dugnad.
  9. Nedsettelse av styrehonorar.
  10. Eventuelt mistillit til styret.

Vedlegg vil bli sendt ut på E-post til den enkelte sameier, sammen med Dagsorden.

Haugesund, 26.03.19

_______________________________
Geir Solheim
styreleder