Utskifting av vannmålere Skagen Brygge

Fellesutgifter
juni 19, 2019
Sykkel
august 30, 2019

På oppdrag fra Haugesund Kommune skal rørlegger Geir Sirnes AS skifte ut alle vannmålerne i Sameiet Skagen Brygge.

De nye målerne er fjernavleste, slik at man slipper å lese av måleren mer. Dette skjer ved hjelp av et lite batteri som ligger i måleren. Det er beregnet at det tar i underkant av en halvtime å bytte hver måler.

I første omgang vil vi komme bort og skifte hos de som er hjemme hvis det passer for den enkelte beboer.Dersom noen har et ønske om å få skiftet ut måleren på et spesielt tidspunkt, kan dere kontakte oss på 51 80 60 70 eller 40 80 60 71.

Mvh

Christian Sirnes

Styret