Service avtale gass

Sykkel
august 30, 2019
Frøyland Vinduer
september 27, 2019

Fredag 31 mai gikk selskapet som tidligere hadde serviceavtale hos Skagen Brygge konkurs, Nærenergi Norge AS. Styret og eiere av tidligere Nærenergi Norge, har bestemt seg for å videreføre driften videre i ett datterselskap som heter Nærenergi Gass. 

Vi har nå signert en service avtale med Nærenergi Gass, dette vil for de det gjelder i sameiet bety at Nærenergi Gass tar kontakt med den enkelte når service nærmer seg.

Vi forventer en oppstart mot slutten av året på den nye service avtalen.

Styret