Høst dugnad

Gass service og målerbytte
mai 30, 2022

Onsdag 19.oktober kl.17.00

Arbeidsoppgavene blir hovedsakelig opprydding og klipping av hekker og planter.

Det blir servert Pizza kl.19.00

Vel møtt til alle, spesielt de som ikke fikk med seg vår dugnaden

Styret