Ikke tøm ribbefettet i vasken

Brannvarslings anlegg
desember 4, 2023
Vedlikehold av vinduer og dører
januar 22, 2024

Hei alle beboere i Skagen Brygge, vi i styret kommer med en liten henstilling til alle nå før jul, vi opplever nesten hvert år at det må leies inn egne folk til og rense kloakk kum for fett som medfører at pumpene stopper. Dette blir en stor utgift som fellesskapet må betale for noe som kunne vært unngått.

Det er mye bedre å la fettet størkne, og deretter kaste det i matavfallet. Hell gjerne ribbefettet i en tom kartong før du kaster det. Det aller beste er om du lar fettet stivne i kartongen, fjerner det og kaster det i matavfallet.

styret

12.12.2023