Nye styre medlemmer

Vedlikehold av vinduer og dører
januar 22, 2024
Årsmøte 2024
mars 22, 2024

Hei

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av 3-5 personer. Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer. Styret velges av sameiermøtet med alminnelig flertall, og for to år. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

I denne forbindelsen så ber vi om at interesserte til dette arbeidet melder fra, fint om de som ikke har vært med tidligere melder fra.

Send mail til styreleder om dette er av interesse.

Styret

04.03.2024