Endring av fellesutgifter 2024

Dagsorden for Årsmøte Sameiet Skagen Brygge 2024
april 9, 2024

Hei Alle Sameiere i Skagen Brygge

Som vedtatt på årets årsmøte i Sameiet Skagen Brygge, så økes felles utgiftene med 15% fra 01. juni 2024.

Se ellers vedlagt protokoll fra årsmøtet

Styret

06.05.2024