Nye styremedlemmer

Gassanlegg i boligsameier
november 22, 2016
Kostemaskin
januar 17, 2017

Hei

 

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av 3-5 personer. Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer. Styret velges av sameiermøtet med alminnelig flertall, og for to år. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

I denne forbindelsen så ber vi om at interesserte til dette arbeidet melder fra, fint om de som ikke har vært med tidligere melder fra.

Send mail til styreleder om dette er av interesse.

Styre