Ordinært sameiermøte 2017

Oppmoding fra Politiet til sameierne
mars 10, 2017
Endringer i TV Basis-pakken fra Altibox
mars 31, 2017

Til Seksjonseierne i Sameiet Skagen Brygge

Det vises til eierseksjonslovens § 33

” Ordinært sameiermøte skal holdes innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.”

Sameiet Skagen Brygge vil avholde ordinært sameiermøte 20.april 2017

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøte må være styret i hende senest 6.april 2017

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for sameiermøtet er det ønskelig at:

• Det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet

• Forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til:
Styreleder Geir Solheim i Sameiet Skagen Brygge
Epost: styreleder@skagenbrygge.net

Hilsen
Sameiet Skagen Brygge
Styret
29.mars 2017