Innkalling til Sameiermøte 2017

Endringer i TV Basis-pakken fra Altibox
mars 31, 2017
Sameiet Skagen Brygge innkalling til dugnad 10.05.2017
april 24, 2017

DAGSORDEN FOR SAMEIERMØTE SKAGEN BRYGGE

TID:
TORSDAG 20.APRIL 2017 KL 18.00

STED:
WESTCON LØFTETEKNIKK A/S

1. Registrering av frammøtte
2. Valg av protokollunderskriver
3. Godkjenning av årsberetning og regnskap
4. Vedlikeholdsfond – status
5. Fastsettelse av fellesutgifter 2017
6. Styrehonorar 2016.
7. Valg av nye styremedlemmer.
8. Parkering.
9. Gassanlegg.
10. Vedtektsendringer:
a. Frikjøp av dugnad
b. Avtalegiro
c. Bygningsskader
d. Gassanlegg
11. Låssystem
12. Orientering om video overvåkning.
13. Orientering om Green Tracker
14. Innkommende saker:
a. Styrehonorar