En liten påminnelse

Sameiet Skagen Brygge innkalling til dugnad 10.05.2017
april 24, 2017
Periodisk kontroll av gassanlegg
juni 6, 2017

Hei vil minne om at en overholder våre regler for ro og orden, ta hensyn til våre naboer når en sitter ute i de sene nattetimer. Se forøvrig «Nyttige tips» her på vår hjemmeside.

 

Ro og orden

Hver seksjonseier plikter å sørge for ro og orden. Seksjonseier har i det hele ansvaret for at han selv, hans husstand, leietakere og andre som gis adgang til leiligheten eller byggene for øvrig, ikke skaper unødig ulempe av noen art for de andre i sameiet. Vi har felles ansvar for at det er rent og trivelig rundt oss både ute og inne.
Bruk av støyende utstyr og verktøy, som for eksempel boremaskin/banking og annen støy bør ikke skje før kl. 08.00 og ikke etter kl. 21.00 på hverdager (kl. 16.00 på lørdager) og er heller ikke tillatt på søndager/helligdager. Ved festlige lag plikter man å varsle naboene med nabovarsel tidligst mulig. Ta hensyn til dine naboer.