Periodisk kontroll av gassanlegg

En liten påminnelse
mai 31, 2017
Leie av utendørs P-plasser
juni 8, 2017

Styre har etter vedtak på sameiermøte 2017, inngått en felles avtale for Sameiet Skagen Brygge med Nærenergi A/S vedrørende utførelse av myndighetspålagt periodisk kontroll av gassanlegg.

Denne avtalen vil være gjeldene for beboere med leiligheter som har tilkobling til gassanlegget. Nærenergi A/S vil koordinere og avtale med hver enkelt beboer, vedrørende tidspunkt for kontroll. Kostnad for selve kontrollen vil faktureres den enkelte etter at kontroll er gjennomført.

Styre