Leie av utendørs P-plasser

Periodisk kontroll av gassanlegg
juni 6, 2017
Innbrudd i garasje under Ø3 & Ø4
juni 17, 2017

Sameiet Skagen Brygge gjorde et vedtak på sameiermøtet 2017, at en vil leie ut utendørs P-plasser mellom Ø4 & Ø5 til sameierne.

Vi har i dag 6 stk P-plasser som kan leies ut som en prøveordning frem til 31.12.18, P-plassene vil koste den enkelte 100.- pr. mnd pluss kostnader med reservasjons skilt på eget bil nr.

Det vil kun være mulig og søke om 1 P-plass pr. sameier, tildeling vil bli gjort på styremøtet august/september. Hvis flere søker en de 6 plassene så vil det bli foretatt loddtrekning.

Når dette blir iverksatt så vil en ikke tillate at gjeste parkering blir brukt som P-plass for bil 2.

Send mail til styreleder for søknad.

Styret