Fellesutgifter innbetaling

Utleie av leilighet
desember 8, 2017
Endring av låssystemer
januar 15, 2018

Dessverre er det endel som ikke er ajour med fellesutgift og dugnadsbegyr innbetalingene for 2017. Vi i Styret oppfordrer de som har utestående fellesutgifter og dugnadsgebyr til Sameiet, om innbetaling av disse snarest og ikke senere enn 10.01.2018. Etter denne datoen vil utestående krav bli oversendt til vår samarbeidspartner Pacta AS for innkrevning.

 

Styret