Endring av låssystemer

Fellesutgifter innbetaling
januar 4, 2018
Nøkkel funnet
januar 20, 2018

Hei alle

Fra onsdag 17. Januar 2018 så vil våre låser få nye sylindere, dvs at fra da så er det kun brikken som virker for opplåsing av ytterdører/garasjedører. Når det gjelder den enkeltes leilighet så er det fortsatt den gamle nøkkelen som gjelder.

Det samme gjelder for åpning av garasjeporter, der vil kun mobil virke som åpner for portene.

Styret