Tett kloakk

Biler i garasjeanlegg
april 29, 2020
Parkering i Sameiet
mai 20, 2020

Vi har en hendelse på vårt kloakksystem som vi ikke kan akseptere, ved undersøkelse og innleie av pumpebil ble det funnet 4 stk vaskefiller som tettet systemet.

Dette medførte at den ene pumpen ble ødelagt og rørene gikk tett, foreløpig ekstra kostnad på oss er i Sameiet er på 17.000.-.

Styret