Parkering i Sameiet

Tett kloakk
mai 14, 2020
Årsmøte 2020
juni 4, 2020

En oppfordring til alle i Sameiet er at vi følger de regler og bestemmelser som gjelder for parkering, i den senere tid så blir gjesteparkeringen brukt til parkering av egne biler for Sameiets beboere. Dette er en gjeste parkering som brukes av gjester, hjemmetjenesten, etc. Samme med motoriserte kjøretøy som parkeres inne på Sameiets område, legger ved noen utklipp fra våre vedtekter som sier litt om dette.

Parkering

Seksjonseiere skal kun parkere på egen parkeringsplass. Eventuelle ekstra biler uten fast plass kan ikke parkeres på sameiets eiendom. Biler må ikke plasseres utenfor oppmerkede parkeringsfelt. Seksjonseiere plikter å påse at deres gjester parkerer i henhold til reglene.

Sameiet har parkeringsplasser avsatt for gjester. Om disse plassene er opptatt må gjester parkere utenfor sameiets eiendom. Maksimal parkeringstid på gjesteplassene er 24 timer. Gjesteparkering på sameiets eiendom foregår på eget ansvar.

Garasjeport skal være lukket og garasjedør låst. Bilvask er ikke tillatt på sameiets eiendom.

Ved overtredelse av parkeringsbestemmelsene kan styret rekvirere borttauing av kjøretøyet for eiers regning og risiko.

Fellesarealer

I oppgang og andre fellesarealer må det ikke plasseres mopeder, barnevogner, sykler, ski, sko med mer uten nærmere anvisning fra styret. Vi har egen sykkelbod i garasjeanleggene. Hold fellesarealene ryddige. Røyking på innvendige fellesarealer er ikke tillatt.

Styret