Port til fellesområde

Årsmøte 2020
juni 4, 2020
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020
juli 30, 2020

Hei alle, styret har nå satt hengelås på porten mot nord (Stålehuset), dvs at begge våre porter nå er låst med hengelås. Da vi i den senere tid igjen har opplevd økende unødig innkjøring med parkering så har vi sett oss nødt til å gjøre dette tiltaket.

Hengelåsen på port i nord er den samme nøkkelen den enkelte har til sin leilighet, dvs at en kan åpne denne selv ved behov for leveranser til døren. En forventer da at den enkelte selv passer på at porten blir låst etter bruk.

Styret