INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Port til fellesområde
juni 19, 2020
NM i sprintorientering
september 24, 2020

Dagsorden for Årsmøte Sameiet Skagen Brygge

Tid: torsdag 13.08.20 kl 18:00

Sted: Stålehuset 5 etg.

 • Registrering av fremmøtte, eventuelt fullmakter.
 • Valg av møteleder og seksjonseier som skal underskrive protokoll.
 • Godkjenning av regnskap for 2019 – vedlagt regnskap og revisjonsberetning
 • Finans og vedlikeholdsfond – status
 • Budsjett 2020
 • Styrehonorar 2019
 • Valg av nye styremedlemmer.
 • Det står mange sykler som ikke er i bruk i garasjene.
 • Altibox
 • Lys garasje
 • Maling i gangene
 • Lås av bom/parkering/slitasje på matter vedr. taxi
 • Valg av ladestasjon/elbil
 • Innkommne saker fra seksjonseier Øyvind Nordahl:

1. Nye vedtekter vi vedtok i fjor ihht til ny lov, må snarest sendes ut til sameierne og oppdateres på nett.

2. Styret må snarest fremlegge plan på vedlikehold og nødvendig reperasjon. Nevner bl.a. hudplater på spesielt V2 og V1 mot vest og eventuell utskifting av vinduer med store vannlekkasjer etc. Igangsette juridisk pågang om reparasjon/erstatning mot Kruse ved hjelp av Huseiernes Landsforbunds spesialister/advokater i Oslo.

3. Ber om at det settes opp et ‘Eventueltpunkt’ til dagsorden som ved utsatt møte gir sameierne anledning til å fremsette forslag.

4. Styret fremlegger kalkylen som er lagt til grunn for nye fellesutgifter og grunnlaget for tilbakebetaling av merinnbetalte fellesutgifter.

5. Forslag til ny bod mv.

Detaljer og forslag til vedtak rundt dette, blir fremlagt før årsmøtet.

6. Det vedtas at årsmøtereferater fremover skal sendes ut senest 4 uker etter avholdt årsmøte.

Innkommne saker fra seksjonseier: Børge Talge

1 Jeg har hatt Frøyland Vindu flere ganger men det har ikke blitt tett i Vindu ut mot sjøen og på soverom.
De har vært og limet og diverse men det lekker i vindu likevel.
Etter å ha kikket på det selv så oppdaget jeg at ytre pakining ikke hva limt skikkelig på plass i hjørner.
Jeg kjøpte loctite 406 og limpte selv på vindu til søre soverom.
Der har det vært lekkasje flere ganger når det har blåst regnet godt.
Etter dette så har jeg faktisk ikke sett lekkasje her.

Men på 2 vinduer i stue så kommer det mest sannsynlig inn i lufting.
Jeg har en bror som driver tak 1-2-3 på Kvala
Og han mener at det ikke skal være mulig å lekke inn uten at skjøter komposit sveis må lekke internt i vindu.
Dette er etter mitt syn en en feil, svakhet i vindu som Frøyland bør fikse opp i?
Siste gang så mente repratør at det måtte lekke mellom vindu og mur.
De har vært flere ganger men det blir ikke bra.
Min vindus karm er helt ødelagt pga vann inntrenging. 

2. De platene som henger på Vestre vegg ut mot sjøen der er det flere plater som er delvis knekt og løse skruer.
det er også store åpninger på plater der hvor en ser inn rett på papp.
Dette må jo være feilmontert etter mitt syn.
Jeg er redd dette snart kan falle ned i en storm.
Dette er etter mitt sjønn simple plater og hva jeg har hørt så måtte de fikse opp i dette på V1.
Der hva det så dårlig at de måtte gjøre noe etter et år eller 2.

Jeg mener at vi i sammeiet bør enten ta dette opp med utbygger Kruse Smith.
Når det gjelder vinduer så mener jeg at vi ikke bør gi oss med dette mot Frøyland.
Når jeg leser på hjemmmeside til Frøyland så reklamerer de med at vinduer skal være vedlikeholdsfri på 60 år.
Egentilig så har vel dette vært et problem fra starten av, men hos meg så har det nesten bare blitt værre og værre med tiden.

Innkommne saker fra seksjonseier: Marie Kurstein

1. Internett inn i husleien.

Haugesund,30.07.2020

_______________________________
Geir Solheim
styreleder