Årsmøte 2021

Oppbevaring eiendeler fellesområde
oktober 29, 2020
Faktura fra Altibox
mars 18, 2021

Vi i styret har bestemt at årets årsmøte vil bli avholdt i September 2021, begrunnelsen for dette er at dagens situasjon med Covid 19 og smittevernreglene til FHI/Regjeringen. Slik dagens situasjon er med den uavklarte smittesituasjonen på Haugalandet, så finne vi det ikke forsvarlig å avholde møtet i april som planlagt.

September er bedre også mtp vaksinering. Vi har 1 sak som vi må få avgjort før årsmøtet, det gjelder dagens lovpålagte krav til at alle skal ha mulighet for ladekontakt i garasjen i Sameiet. Denne saken vil vi sende ut en aksept til alle sameierene om at styret får myndighet til å inngå en avtale med det beste tilbudet for sameiet, vi har i dag gått ut til 4 aktører for pris på hva dette vil koste. Prisene på tilbudene ligger i dag fra ca. 500.000.- til 1.000.000.- .

Det kan også nevnes at vi i styret prøver å forhandle frem en bedre avtale med Altibox.

Når det gjelder årets dugnad, så blir den 4. – 5. mai uke 18.

 

Mvh

Styret