Oppbevaring eiendeler fellesområde

Sykler parkert på Sameiets Fellesområde
september 27, 2020
Årsmøte 2021
mars 16, 2021

Hei alle beboere Skagen Brygge, våre fellesområder er ikke en oppbevaringsplass til stoler, barnevogner, griller kasser/esker, det er spesielt under trapper i oppganger dette forekommer. En må også være klar over at dette er en brannfarlig ting, det er brennbare matrieller som blir plassert der. Vi i styret kommer til og fjerne alt som ligger lagret på fellesområdene etter den 15. desember 2020, dette vil bli kastet på Årabrot.

Når det gjelder parkering av sykler så skal heller ikke dette foregå i oppganger, det er egne anviste plasser for sykkel.

se forøvrig ordens reglene for Skagen Brygge:

Fellesarealer

I oppgang og andre fellesarealer må det ikke plasseres mopeder, barnevogner, sykler, ski, sko med mer uten nærmere anvisning fra styret. Vi har egen sykkelbod i garasjeanleggene. Hold fellesarealene ryddige. Røyking på innvendige fellesarealer er ikke tillatt.