Informasjon vedr montering av Elbil ladeløsning til sameiet Skagen Brygge

Årsmøte 2021
august 18, 2021
Innkalling til Årsmøte 2021
september 16, 2021

Arbeidet med montering av 26 ladere starter mandag 20.september 2020. Selve monteringen ferdigstilles i utgang av den uka

Dere vil fortløpende rett etter montering få informasjon om ladebrikke og aktivering av denne via epost (personlig brikke)

Selve ladebrikken blir tildelt ved montering.

For å sikre korrekt montering så ser vi gjerne at du merker plassen hvor du vil ha din lader med en lapp

Selve arbeidet utføres av Helgevold Elektro.

Vi ber om at det vises særskilt hensyn ved inn- og utkjøring under arbeidet kommende uke

Vi vil også minne om at dette gjelder kun de som har lader i dag.

De som enda ikke har bestilt, kan legge inn sin ordre på:

https://hkraft.no/elbillader/elbilladesystem/elbillader-brl/bestilling-kunder-brl/

Til slutt: Pga en svikt i våre prosesser så ble du som kunde informert om pris på lader. Dette er nå rettet opp. Beklager dette

 

Mvh

 

Mvh Leif Inge Yrke

Prosjektleder |  Haugaland Kraft Energi AS