Innkalling til Årsmøte 2021

Informasjon vedr montering av Elbil ladeløsning til sameiet Skagen Brygge
september 15, 2021
Til seksjonseierne i sameiet Skagen Brygge Haugesund, 03.11.2021
november 3, 2021

Dagsorden for Årsmøte Sameiet Skagen Brygge
Tid: onsdag 29.09.21 kl 19:30
Sted: Stålehuset 5 etg.

Saker årsmøte 2021

• Registrering av fremmøtte, eventuelt fullmakter.
• Valg av møteleder og seksjonseier som skal underskrive protokoll.
• Godkjenning av regnskap for 2020 – vedlagt regnskap og revisjonsberetning
• Finans og vedlikeholdsfond – status
• Budsjett 2021
• Styrehonorar 2020
• Valg av nye styremedlemmer.
• Lys garasje – få godkjenning – investering 2022
• Ladere – bestilling av lader på link/
• Altibox/fiber
• Nøkkelbrikker, skal vi sette grense på maks antall?
• Omgjøring av fellesarealer til ny bod.
• Sette penger i fond? 10%?
• Få inn tillatelse på nye lyskilder i garasje. Investere i 2023.
• Adgang til leiligheter for å skifte røykdetektor og videreføre arbeid med brannsentral
• HC-åpning på dører.

 

Innkomne saker fra seksjonseier Dag Eliassen:

Sak 1
Farge på Kjellerdører i Ø blokkene.
Under vårens dugnad på sameiet ble nyinnkjøpte kjellerdører malt i farger ulik de utskiftede dørene. Dette er et brudd på sameiets retningslinjer, da det her går tydelig fram at eventuell ny maling/overmaling som blir foretatt på bygningsmassen skal males i de originale fargene. Dette er retningslinjer som har ligget inne i sameiets regelverk i 13-14 år og det ligger i styrets ansvar å opprettholde sameiets regler etter pålegg fra årsmøtet.

Sak 2 Gatenavnskilt
Sameiet har gått til innkjøp av nye gateskilt som de mener forbedrer adresseskiltingen på byggene. De nye skiltene bærer preg av å være reklameskilt, mer en vanlige gateskilt og har fått en meget uheldig utforming. Argumentet var at de gamle var for små og vanskelig å se. Dette kunne vært ordnet på en enkel måte ved å montere skiltene slik illustrasjonen viser. Da blir de opplyst hele døgnet og ikke som i dag kun på dagtid og i sommerhalvåret.
De nye skiltene bryter med retningslinjer for gatenavnskilt ved ikke å benytte kontrastfargene sort tekst på hvit bunn. Teksten Flathauggt. er nå redusert til ca ¼ del av størrelsen på de opprinnelige skiltene og til alt overmål montert vertikalt på skiltet slik at den i praksis ikke er mulig å oppfatte. I tillegg er tallene ikke fullstendige og på grunn av dårlig fargekombinasjon vanskelig å lese. Særlig hvite tall på gul bakgrunn er uheldig og sett i sammenheng med hvit vegg meget vanskelig å lese. Personer med fargesynsfeil vil ha store problemer med å tolke disse skiltene. Nye skilt bør fjernes og erstattes med de opprinnelige skilt på samme plass som vist på bildet under.

Innkomne saker fra seksjonseier Øyvind Nordahl:

Hei,
som varslet i brev fra adv Haugland vil jeg fremme et forslag til årsmøtet som punkt ‘redskapsbod’.
Kjekt at dere tok til fornuft ifht til å stoppe byggingen av boden i stedet for fortsatt å bryte lovverket og sameiets vedtekter med å igangsette bygging av boden. Årsmøtet skal avgjøre dette. Det følger også et lovkrav at det stilles krav til reseksjonering av eierseksjonsbegjæringen, da denne ikke sammenfaller med dommen og med de avstemningsreglene som gjelder.

Ellers legger vi ved nylig dom fra Eidsivating Lagmannsrett som setter kravene for bygging av boden mht breddekrav på parkeringsplassene! Inntil vegg skal en slik parkeringsplass minst være 3 m! Handikapplass skal min 4,5m. Byggingen har kommet veldig skjevt ut – for å si det mildt er det som er laget av hobbysnekkeren vindskjevt. Bredde inne ved vegg er 291 målt fra bodens veggplate mot betongvegg på ytre parkeringsplass.
Målt i forkant av ytre parkeringsplass er bredden 287cm. Dvs den skrever 4 cm! Selve boden er 247cm i bakkant og 255 cm(inkl plater) i forkant! Dette gjør at ytre parkeringsplass blir innsnevret med 12cm! Uansett må dette justeres og vegg rives ned. Jeg vil også kontakte eltilsynet, da snekkeren har bygget inn sterkstrømsledning som skulle ha vært i rør! Enhver snekker kjenner til dette! Representant fra Helgevold påpekte dette!

Den uttalelsen på generelt grunnlag fra bygg og plan som dere fikk allerede i april(det skulle ikke vi få vite noe om?!) gir ingen go for å sette i gang byggingen med de forbehold hun tar. Jeg har hatt dialog med brannforebyggende på Haugesund Brannvesen. Jeg har også hatt dialog med og gir oppdrag til et anerkjent firma innen brannforebygging og brannvern. De kommer på befaring. En foreløpig vurdering av tegning på bakgrunn av det som er bygget på ytre parkeringsplass med brennbart materiale – denne båsen blir en perfekt brannfelle! Skulle en Tesla begynne å brenne, kan den stå å brenne i hele 3 døgn! Med kjennskap til Solabrannen kan man risikere at Ø3 raser sammen som elementbygg I tillegg at bygget er innringet med gassrør!(Oslobrannen blokken som eksploderte!) Et annet viktig pkt er at – å få ut en brennende elbil fra denne smale båsen vil vanskeliggjøres. Ved elbilbrann prøver man jo å få bilen ut i friluft, men her er det ikke svingradius! Det er for smalt! Forøvrig var representanten fra brannvesenet opptatt av alle de innglassede terrassene uten pliktig overislingsanlegg. Her bør styret tenke på sitt ansvar ! Dette ble påpekt uten at jeg nevnte det. I løpet av morgendagen vil jeg fremme et kompromiss dere bør vurdere.

Ellers har min advokat i Oslo en vurdering på eventuell gjenopptakelse av selve saken som gikk i tingretten, på basis av habilitet på motpartens vitner og feilaktige opplysninger som ble vektlagt i tingrettens dom. Det kommer vi tilbake til.

Inntil videre anbefaler jeg dere å stoppe videre bygging, inntil dette er klarlagt!

Kommer tilbake med spesifik sak som kan legges frem for årsmøtet.

Øyvind Nordahl

 

 

Haugesund,16.09.2021
_______________________________
Geir Solheim
styreleder