Protokoll Årsmøtet 2021 Sameiet Skagen Brygge

Ekstraordinært Årsmøte Sameiet Skagen Brygge
november 11, 2021

Hei Alle,

Her er protokoll fra årsmøtet 2021.

Vedlegg: Årsmøte 2021

Styret