Årsmøte Sameiet Skagen Brygge 2022

WIFI i garasjene
mars 17, 2022
Dugnad 04.05.2022
mai 3, 2022

Dagsorden for Årsmøte Sameiet Skagen Brygge
Tid: onsdag 27.04.22 kl 19:00
Sted: Stålehuset 5 etg.

Saker årsmøte 2022

  • Registrering av fremmøtte, eventuelt fullmakter.
  • Valg av møteleder og seksjonseier som skal underskrive protokoll.
  • Godkjenning av regnskap for 2021 – vedlagt regnskap og revisjonsberetning.
  • Finans og vedlikeholdsfond – status.
  • Budsjett 2022.
  • Styrehonorar 2021.
  • Valg av styremedlemmer.
  • Salg av tilgang ladekabel Ø4 til SB2.
  • 3 dugnader da vår avtale med gartner er avsluttet.

Innkomne saker fra seksjonseier Britt Jorunn Eidesvik:

Jeg søker om å få installere varmepumpe 6.etg i V4 Tenker å montere den på tak mot sør eller der det er mest praktisk.

Grunnen til at vi ønsker varmepumpe er å opprettholde stabil temperatur i leiligheten hele dagen, det klarer vi ikke med gasspeisen.

Gasspeisen som er montert, slår seg av når den har vært på høyt nivå ei stund og kommer med feilmelding, og den slår seg av. Har ikke funnet årsak til dette.

Og det er ofte før det har blitt varmt i rommet.

Den kan være på nivå 5-6 uten å slå seg av, men da varmer den ikke nok Har elektriske ovner i tillegg da.

Har også fått ekstra pakninger i vinduer for å redusere trekk.

Det er svært ønskelig å få tillatelse til dette

Vet ikke om det er noe alternativ for å holde stabil temperatur her

Britt Jorunn Eidesvik

Styrets innstilling i innkommen sak om varmepumpe er nei.

Haugesund 12.04.2022

————————————–

Geir Solheim

Styreleder