Dugnad 04.05.2022

Årsmøte Sameiet Skagen Brygge 2022
april 12, 2022
Gassinspeksjon/Service
mai 24, 2022

HUSK DUGNAD PÅ ONSDAG 4. MAI KL 1700 -1930

DET BLIR SERVERT PIZZA M/DRIKKE ETTER DUGNADEN.

PS: Det ble bestemt på årsmøtet at det skal være 3 dugnader i året (1 vår 1. høst og 1 vinter.) alle seksjonseiere må møte på en av dugnadene i året.

Det kommer oppslag, samt lagt på nett siden, om tidspunkt på dugnader.

Styret.