Informasjon vedrørende din Easee-lader

Frakobling av gamle ladekontakter
februar 20, 2023
Dagsorden for Årsmøte Sameiet Skagen Brygge
mars 30, 2023
Informasjon vedrørende din Easee-lader Kjære kunde.

Det svenske Elsäkerhetsverket har innført salgsforbud for elbilladere fra Easee i Sverige.

Laderne er fortsatt tilgjengelige og godkjent for salg i Norge, men Haugaland Kraft har valgt å pause salget av ladere fra Easee frem til Nkom, som fører tilsyn med slike produkter i Norge, har kommet til en avgjørelse. 

Elsäkerhetsverket sier i sitt vedtak at det ikke er umiddelbar fare for liv og helse ved å bruke produktene, men de har pålagt Easee å stanse salget i Sverige og utbedre de feil de har påpekt. Nkom uttaler at de ikke er kjent med tilfeller som tilsier at laderen utgjør en alvorlig risiko ved bruk, og at de ikke har grunnlag for å anbefale folk å ikke bruke laderne.

For mer informasjon om beslutningen, se Nkoms hjemmeside og Easees hjemmeside .

Haugaland Kraft følger saken tett og holder deg oppdatert så snart vi mottar mer informasjon om hvilke konsekvenser dette vil ha i det norske markedet

Vårt kundesenter har foreløpig ikke mer informasjon utover dette.
Hilsen oss i Haugaland Kraft, din lokale strømleverandør!  
15.03.2023