Dagsorden for Årsmøte Sameiet Skagen Brygge

Informasjon vedrørende din Easee-lader
mars 15, 2023
Protokoll årsmøte 2023
april 24, 2023

Dagsorden for Årsmøte Sameiet Skagen Brygge
Tid: torsdag 13.04.23 kl 19:00
Sted: Stålehuset 5 etg.

Saker årsmøte 2023

 • Registrering av fremmøtte, eventuelt fullmakter.
 • Valg av møteleder og seksjonseier som skal underskrive protokoll.
 • Godkjenning av regnskap for 2022 – vedlagt regnskap og revisjonsberetning.
 • Finans og vedlikeholdsfond – status.
 • Økning av husleie styret foreslår 10-15% (har ikke blitt endret siden 2015, endring av fordelings nøkkel ble innført 2017)
 • Budsjett 2023.
 • Styrehonorar 2022.
 • Valg av styremedlemmer.
 • Seksjonering av ny bod til Snr 48
 • Varmepumper fortsetter diskusjonen etter fjorårets forslag fra Sameier Britt Jorunn Eidesvik.
 • Styret opplever regelrett trakassering av enkelt individer i Sameiet, samt nærtstående av beboere i Sameiet.
 • Dugnader vår og høst, den til våren blir avholdt 26. april 2023 17.00-19.00.

Heis i Staalehuset er nå i orden.

Haugesund 30.03.2023

————————————–

Geir Solheim

Styreleder