Økning av husleie 2023

Biler ut av garasje 26.04.2023
april 25, 2023
Oppdatering av nøkkel brikker
mai 12, 2023

Viser til post 5 fra årsmøtet – økning av husleie.

Husleien har nå stått uendret siden 2015, men unntak av endring av fordelingsnøkkel som ble innført 2017. Årsmøte ble enig gjennom avstemming om å øke husleien med 15%.

Dato for ny fakturering er satt til 1. juni 2023.

Mvh Styret

05.05.2023