Dagsorden for Årsmøte Sameiet Skagen Brygge 2024

Årsmøte 2024
mars 22, 2024
Endring av fellesutgifter 2024
mai 6, 2024

Tid: torsdag 18.04.24 kl 19:00

Sted: Stålehuset 5 etg.

Agenda årsmøte 2024

 • Registrering av fremmøtte, eventuelt fullmakter.
 • Valg av møteleder og seksjonseier som skal underskrive protokoll.
 • Godkjenning av regnskap for 2023 – vedlagt regnskap og revisjonsberetning.
 • Budsjett 2024.
 • Styrehonorar 2023.
 • Valg av styremedlemmer.

   Saker årsmøte 2024

 • Økning av husleie styret foreslår 15-20%, dette i sammenheng med økende utgifter til drift, innvestering i nytt brann anlegg, lade anlegg etc.
 • Vedtektsendring, seksjonering av ny bod til Snr 48, i.h.h.t tidligere avtalt avtale med sameiet 2 (vedtatt 2012) så ble bod til 48 overført til Sameiet SB2. Som erstatning til denne boden har Sameiet SB avsatt et område i garasjen Ø4 til ny bod til seksjonsnr. 48.
 • Vedtektsendring, Myndighets krav om gasskontroll av seksjoner, som en følge av at enkelte Sameiere ikke følger myndighetens krav til årlig service på sitt gassanlegg. Vil vi ha inn i vedtektene retningslinjer for hvordan Styret skal følge opp krav fra myndigheter.
 • Vedtektsendring, økonomisk vederlag ved ikke fremmøte til dugnad, vi opplever årlig at enkelte gjengangere ikke tar sin del av dugnaden. Styret ønsker at om en ikke deltar på dugnad så må en betale et passende vederlag.
 • Vedtektsendring, utleie av parkering, styret ønsker at en skriver inn i vedtektene regler for utleie av parkering i sameiet.

Innkomne saker

              Fra seksjonseier Torbjørn Saltveit:

              Etablering av mobildekning i garasje under V3 og V4

Bakgrunn:

I dag finnes ikke mobildekning i dette garasjeområdet som ligger dypest plassert i sameiet. Med bakgrunn i beboernes høye alder og sviktende helbred er den manglende mobildekningen svært bekymringsfull.

Forslag til vedtak på årsmøte 2024: 

Sameiet etablerer mobildekning i garasjen under V3 og V4 slik at mobilsamtaler og nødvendig varsling kan skje uhindret.

Dugnaden til våren blir avholdt 14. mai 2024 17.00-19.00.

Haugesund 09.04.2024

Styret