januar 22, 2024

Vedlikehold av vinduer og dører

Hei alle, Den enkelte sameier er ansvarlig for selv og holde vinduer, dører etc vedlike, så smøring av hengsler, låser, pakninger er noe den enkelte selv må sørge for. Derfor har Sameiet satt opp 2 hyller med smøremidler som den enkelte selv kan låne, viktig […]
desember 12, 2023

Ikke tøm ribbefettet i vasken

Hei alle beboere i Skagen Brygge, vi i styret kommer med en liten henstilling til alle nå før jul, vi opplever nesten hvert år at det må leies inn egne folk til og rense kloakk kum for fett som medfører at pumpene stopper. Dette blir […]
desember 4, 2023

Brannvarslings anlegg

Hei alle, på grunn av utskifting av vårt gamle brannvarslings anlegg så er direkte forbindelsen til brannvesenet ute av funksjon, dvs at visst vi har en reel brann situasjon i Sameiet så må en ringe til brannvesenet 110. Styret 04.12.2023