Til seksjonseierne i sameiet Skagen Brygge Haugesund, 03.11.2021

Innkalling til Årsmøte 2021
september 16, 2021
Ekstraordinært Årsmøte Sameiet Skagen Brygge
november 11, 2021

Varsel om nytt årsmøte i sameiet Skagen Brygge

 

Som følge av protest i anledning avholdt årsmøte om gyldigheten har styret besluttet å innkalle til nytt årsmøte som vil finne sted 23. november 2021 kl.19:00.

Det vises til vedlagt brev fra Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS v/adv Eike på vegne av seksjonseier Øyvind Nordahl av 27.10.2021 i denne anledning.

I medhold av eierseksjonsloven § 41 settes det frist til kl.15:00 10. november 2021 for å varsle saker til behandling på årsmøte.

Innkalling til årsmøte vil bli sendt med nødvendige vedlegg den 11. november 2021.

Med vennlig hilsen

Styret

Vedlegg 1 stk.Prosessvarsel (002)